INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter på Oles Döttrar AB senast uppdaterat 2021.04.16

För Oles döttrar AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För de behandlingar som sker inom Oles Döttrar AB:S verksamhet är Oles döttrar AB personuppgiftsansvarig. 556759 2208, Södra Vägen 41, 41254 Göteborg.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

Vi behandlar dina personuppgifter när du gör beställningar på vår webbplats www.olesdottrar.se eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev för att kunna hantera och följa upp dina köp och tjänster. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontakt, leverans och betalningsinformation.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter för att göra en leverans.

Oles döttrar lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi använder Klarna för alla betalningar online. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna. Detta för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Oles döttrar, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Oles döttrar AB
Org.nummer: 556759 2208
Södra vägen 41
412 54 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-162952
E-post: support@olesdottrar.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid här på webbplatsen www.olesdottrar.se.